1 Faelrajas

Fiziniai Mokslai Essay

Studijų kainosPovilas Šlapševičius2017-04-14T10:32:30+00:00

Metinės studijų programų kainos 2017 m. studentų priėmimui

Studijų krypčių grupėKolegijos studijų programosStudijų kainos, Eur
nuolatinė studijų formaištęstinė studijų forma
Humanitarinių mokslų studi­jų srities studijų kryptys (iš­skyrus filologiją), socia­li­nių mokslų studijų srities studi­jų kryptys (išskyrus visuomenės saugumą, švietimą ir ugdymą)Buhalterinė apskaita1073715
Kultūros ir sporto vadyba1073715
Verslo valdymas1073715
Įmonių ir įstaigų administravimas1073715
Teisė1073715
Socialinis darbas1073715
Sveikatingumo ir grožio verslas1073715
Pardavimų valdymas1073715
Biomedicinos mokslų studijų srities studijų kryptys (išsky­rus ikikli­ni­ki­nę veterinarinę me­diciną ir medici­nos tech­nologijas), fizinių mokslų stu­di­jų kryptys, techno­lo­gijos moks­lų studijų srities studijų kryptysŽemės ūkio technologija1386
Automobilių techninis eksploatavimas1386924
Sausumos transporto logistikos technologijos (gretutinė kryptis – vadyba)1386924
Viešasis maitinimas1386924
Informacinių sistemų  technologijos1386924
Ikiklinikinė veterinarinė medicina, medicinos technologijos, švietimas ir ugdymas, filologijaIkimokyklinis ugdymas1326994
Verslo anglų kalba1492

Mokymo priemonė Essay Writing for Exams skirta mokytojams bei mokiniams, studentams ir visiems, ketinantiems laikyti anglų kalbos valstybinį brandos ar tarptautinius IELTS, TOEFL ar SAT egzaminus bei sėkmingai pasirengti atlikti rašymo užduotį – sukurti esė pagal pateiktą užduoties įvestį.
Leidinys parengtas remiantis 2014 m. užsienio kalbos brandos egzamino programa, vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis bei bendraisiais Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenimis (angl. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Essay Writing for Exams) ir orientuotas į kalbos mokėjimo B2/C1 lygius.
Knyga supažindina ir nuosekliai moko pastraipos ir esė rašymo principų, minčių dėstymo strategijų bei kaip rašyti įvairių tipų (pvz. Advantages-Disadvantages, Contrast-Comparison, Cause-Effect, Problem-Solution, Opinion, Argumentative ir kt.) apibrėžtos formos esė/rašinį. Knygoje daug dėmesio skiriama  akademinės kalbos naudojimo įgūdžių lavinimui. Akcentuojami skirtumai tarp neutralaus ir formalaus registro, mokoma taisyklingai naudoti sudėtingesnės struktūros sakinius. Besimokantieji ras įvairių tipų rašinių atlikčių, užduočių, pratimų ir nuorodų į internetinę erdvę stebėti video pamokas, atlikti interaktyvias užduotis. Šioje knygoje pateiktų užduočių atsakymus mokiniai ras internetinėje erdvėje.

KUR GALĖČIAU PAVARTYTI ŠIĄ KNYGĄ? KLAUSKITE

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *